Title: x-mas
Client: cosmote
Art Director: Aliki Kouvaka
Tags: #Aliki Kouvaka #anamorphic #Argyris Papadimitropoulos #cosmote #snow #x-mas